Khóa học lập trình Android miễn phí với nội dung các bài học mạch lạc và dễ hiểu thông qua các bài hướng dẫn lập trình ứng dụng Android cơ bản nhất. Sau khi học xong khóa học lập trình Android này bạn hoàn toàn có thể tự xây dựng riêng cho bản thân một ứng dụng hoàn chỉnh.
Nội dung khóa học:

# Nội dung
01 Giới thiệu khóa học lập trình Android miễn phí
02 Cài đặt phần mềm Android Studio, Advanced REST client
03 Khởi tạo ứng dụng Android
04 Khởi chạy ứng dụng Android
05 Thiết kế giao diện ứng dụng Android
06 Phân tích cú pháp JSON
07 Thao tác với JSON trong Android
08 Hiển thị dữ liệu lên ứng dụng Android
09 Tích hợp Admob vào ứng dụng Android
10 Xuất bản ứng dụng Android lên Play Store
Xem hướng dẫn tại Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Dbzb...CCVAXVSZivLcQz

Trang chủ: https://teamvietdev.com/khoa-hoc-lap...hieu-khoa-hoc/

Xin cám ơn!

Chủ đề tương tự: