khoá học android cho những bạn nào cần. bạn sẽ nhận được gì qua khoá học nay:


  • Nắm vững về lập trình phát triển Android
  • Nắm vững các Android API phổ biến nhất hiện nay
  • Làm việc với Android Studio và Android Emulator
  • Tìm hiểu các vấn đề xung quanh ứng dụng Android: Widgets, Activities, Fragments, Notfications, Media, Servi


Thông tin chi tiết mình để trên chữ kýChủ đề tương tự: