Các Sư huynh có tài liệu tổng quan về app cho em xin với. Em chưa hiểu sự liên kết giữa app và web chủ thế nào. Ý tưởng của em là viết 1 app để gửi thông tin đến toàn bộ các đoàn viên trong Liên chi. Khi có thông tin gì thì app hiển thị lên điện thoại của các đoàn viên. em cần phải làm những gì? Cảm ơn các Sư huynh.

Chủ đề tương tự: