SIP là viết tắt của (Session Initiation Protocol). Nó là một giao thức cho phép các ứng dụng dễ dàng thiết lập các cuộc gọi thoại gọi đến và đi, mà không cần phải quản lý phiên, giao vận chuyển cấp, hoặc ghi âm thanh hay phát lại trực tiếp
dạy lập trình android các ứng dụng
Một số các ứng dụng phổ biến của SIP là.
Video conferencing
Instant messaging
Các yêu cầu
Dưới đây là các yêu cầu cho việc phát triển một ứng dụng SIP -
Hệ điều hành Android phải là 2.3 hoặc cao hơn
Bạn phải có một kết nối dữ liệu hoặc WIFI
Bạn phải có một tài khoản SIP để sử dụng dịch vụ này.
Lớp SIP
Dưới đây là một bản tóm tắt của các lớp được bao gồm trong các API Android SIP
SipAudioCall
Xử lý cuộc gọi âm thanh trên Internet qua SIP
SipErrorCode
Định nghĩa mã lỗi trả về trong hành động SIP
SipManager trong lap trinh android co ban
Cung cấp các API cho các nhiệm vụ SIP, như bắt đầu kết nối SIP, và cung cấp truy cập đến các dịch vụ SIP liên quan
SipProfile
Định nghĩa một cấu hình SIP, bao gồm thông tin tài khoản SIP, tên miền và máy chủ
SipSession
Đại diện cho một phiên SIP được kết hợp với một hộp thoại SIP hoặc một giao dịch độc lập không nằm trong một hộp thoại
Chức năng của SIP
SIP đã theo chức năng chính.
SIP cho phép thành lập các vị trí người dùng
SIP cung cấp một cơ chế để quản lý cuộc gọi
SIP cung cấp tính năng đàm phán, để tất cả các bên trong cuộc gọi có thể đồng ý với các tính năng hỗ trợ trong đó
Các thành phần của SIP
SIP có hai thành phần chính được liệt kê dưới đây.
User Agent Client (UAC)
User Agent Server (UAS)
UAC
UAC hoặc User Agent Khách hàng là những người sử dụng cuối cùng những người tạo ra các yêu cầu và gửi những yêu cầu để yêu cầu server.These được tạo ra bởi các ứng dụng máy khách đang chạy trên hệ thống của họ.
Chia sẻ tài liệu >>> tự học lập trình android
UAS
UAS hoặc User Agent Server là những hệ thống mà có được yêu cầu tạo ra bởi UAC. UAS xử lý những yêu cầu và sau đó theo yêu cầu của nó tạo ra những phản ứng phù hợp.
SipManager
SipManager là một API android cho nhiệm vụ SIP, như bắt đầu kết nối SIP, và cung cấp truy cập đến các dịch vụ SIP liên quan. Lớp này là điểm khởi đầu cho bất kỳ hành động SIP. Bạn có thể có được một thể hiện của nó với newInstance ().
Các SipManager có nhiều chức năng để quản lý các nhiệm vụ SIP. Một số chức năng được liệt kê dưới đây.

Chủ đề tương tự: