Mình đang làm 1 app về text editor (có thể gõ chữ, chèn hình vào). Hiện tại mình dùng zsseditor.js (javascript) + WebView của android để làm text editor. Nếu chỉ nhập chữ ko thì nó chạy bình thường, nhưng khi chèn hình vào (dùng thẻ <img>) thì khi bấm delete con trỏ nó chạy qua tấm hình và không xoá được, thêm nữa nếu input có text và hình thì trên android 4.1, 4.2 kí tự cuối cùng không xoá được, phải nhập thêm vài kí tự rồi di chuyển con trỏ lên mới xoá được, còn trên 4.4 thì vẫn xoá chứ được, nhưng đều không xoá hình được. Mình có dùng CustomWebView với function deleteSurroundingText thì khi bấm delete để xoá mọi thứ đều bình thường, nhưng lại gặp vấn đề là ngôn ngữ input vào là bàn phím của google thì các kí tự a-z A-Z 0-9, các kí tự dấu khi nhập đều hiển thị lên nhưng các ngôn ngữ như tiếng Việt (LabanKey), tiếng Nhật, Thái (Google keyboard) đều không nhập được. Mình cũng đã search google cả tuần và cũng thử mọi cách, detect delete key trên bàn phím thì hàm lại hỗ trợ cho bàn phím thật, ko hỗ trợ bàn phím ảo. Mình thử bắt keyCode bằng javascript thì luôn trả về 0, hiện tại mình đang xử lý bằng js chạm lên hình để xoá. Nhưng mình thấy Evernote phần editor nó hình như cũng dùng webview nên muốn làm xoá text như nó. Bác nào có làm qua phần này, chia sẻ mình kinh nghiệm với.

Chủ đề tương tự: