chào mọi người!
Mình định làm một game cho android và dùng Leaderboard cho nó. Nhưng khi xem hướng dẫn sử dụng Leaderboard thì thấy có phần phải vào google play console để đăng ký cho ứng dụng. Trong khi trước đây mình đã bị ban tài khoản dev một lần, nên bây giờ up app toàn phải nhờ máy. Nên mình có một thắc mắc là mượn máy để cài đặt cho leadboard rồi code trên máy của mình liệu có bị phát hiện và ban acc tiếp k?

Chủ đề tương tự: