Tình hình là em đang muốn xây dụng một app Sytem cho android nhưng chưa tim được tài liệu nào .
Mong các bác có kinh nghiệm chia sẻ cho em một ít tài liệu .
App em định xây dựng liên quan đến sim nó có một số tính năng giông với App nay ( Dual SIM Selector PRO v1.3 )
mong các bác giup đỡ

Chủ đề tương tự: