Mấy anh chị cho em hỏi là ví dụ em có 1 listview có chứa danh sách các sản phẩm điện tử như nokia,iphone, samsung.. dell,hp,acer.. còn trong spinner có các danh mục là smartphone và laptop giờ nếu em muốn load listview theo spinner tức là nếu chon smartphone thì trong listview chỉ hiện sản phẩm là smartphone. Em mới học nên không biết xử lý chỗ này anh chị nào biết có thể giúp em với. Em xin cảm ơn.


Chủ đề tương tự: