Hi mọi ng.Bác nào đã chơi trò Caro của Haivl chưa? E muốn hỏi cái phần zoom của bàn cờ là dùng cái gì ấy nhỉ?

Chủ đề tương tự: