e muốn làm sóng âm thanh chuyển động thay vì image
khi bật nhạc thì sóng chuyển động còn pause thì dừngChủ đề tương tự: