Chào các bạn!Mình là một thành viên mới! Lập trình android là 1 mảng kiến thức hoàn toàn mới đối với mình, nhưng lại có lòng đam mê về nó rất nhiều! Muốn đi học ở lớp..nhưng ở địa phương...thì tìm 1 chỗ học chắc ko có!
Mong các bạn có thể ưu vấn hoặc share cho mình 1 vài app và giáo trinh de học, nghiên cứu!

App dự kiến thiết kế:
- Vừa có thể cung cấp tin tức,kịp thời nhanh chóng
- Vừa có thể xem video(lấy link từ youtube)
- Vừa cung cấp các tài lieu(như 1 thư viện nhỏ)
- Có chức năng thong báo khi có thong tin mới
- Phản hồi, góp ý, đăng ký member....

Chan thanh cam on!

Chủ đề tương tự: