Mọi người ơi giúp tớ với. Trong android Tớ có một lớp extends lớp View trong đó có phương thức onDraw vẽ hình chữ nhật, giờ tớ muốn trong file main.xml gọi cái hình chữ nhật đó vào. Ai biết thì giúp tớ với thật sự tớ đang rất bí tìm mãi không ra. Vì nếu chỉ cho cái hình chữ nhật hiện lên thì gọi lớp extends View trong activyti ra là được, nhưng giờ tớ muộn gọi cái main.xml vì trong main.xml còn thiết kế thêm một số nút khác ra thì làm sao. Thanks mọi người nha.

Chủ đề tương tự: