Hiện tại mình code một chương trình yêu cầu gửi dữ liệu từ event nhấp 2 button cho android
Giao diện như sau:

Với cách code bình thường khi bắt các sự kiện ontouchlistener thì mình chỉ thao tác được với 1 button trong 1 thời điểm thôi.
Ví dụ nhấn nút tới thì sẽ send char là A, nút rẽ trái sẽ send char là B. Mình muốn khi nhấn cả 2 nút A và B thì sẽ send char là C. Như thế thì phải code như thế nào? Mong các bạn giúp đỡ.Cảm ơn.

Chủ đề tương tự: