các pro cho e hỏi chút. e đang làm cái app vẽ hàm bậc 2 với tham số do ng dùng nhập vào. e đã vẽ xong, nhưng còn cái phóng to thu nhỏ hình vẽ và di chuyển hình vẽ e còn mắc. phóng to thu nhỏ thì e định làm với đối tượng Slider giống như java( nhưng chưa biết triển khai ra sao), còn về di chuyển thì e nhờ các a bảo e cách gắn sự kiện với các nút mũi tên trên máy ảo để thao tác cho tiện ạ!

Chủ đề tương tự: