Khóa học lập trình android tại ITPlus - Viện CNTT - ĐHQG:

Bạn được gì sau khóa học?

Sau khi hoàn thành khóa học lập trình ứng dụng/ game trên nền tảng Android , học viên có khả năng:
+ Hiểu biết sâu sắc về Android và những công nghệ mới nhất của Google trong lĩnh vực Mobile.
+ Sử dụng thành thạo các APls trong Android SDK để phát triển ứng dụng.
+ Thành thạo trong việc thiết kế giao diên, xử lý đa phương tiện, GPS và công nghệ test tự động của Android.
+ Hiểu biết khái quát về lập trình trên các nền tảng di động khác như: Windows Phone, iPhone, Blackberry,…
+ Quá trình học chính là quá trình được tiếp cận và tìm hiểu cách làm một sản phẩm thực tế nên có khả năng áp dụng chuyên nghiệp quy trình phát triển phần mềm hoàn chỉnh các ứng dụng/ game trên nền tảng Android.
+ Vận dụng các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp vào trong công việc: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thiết lập kế hoạch công việc,…

Nội dung khóa học
+ Tổng quan về xu thế phát triển ứng dụng Mobile.
+ Tổng quan về cấu trúc HĐH Android.
+ Các công cụ phát triển ứng dụng.
+ Nguyên tắc phát triển ứng dụng với Android.
+ Các thành phần cơ bản phát triển ứng dụng của Android.
+ Cách tạo giao diện người dùng.
+ Làm việc với cơ sở dữ liệu.
+ Tương tác với Webservice, xử lý XML.
+ Làm việc với các thành phần hệ thống của Android.
+ Làm việc với các cơ sở dữ liệu nâng cao, contentprovider.
+ Xử lý đa phương tiện trong Android.
+ Làm việc với Widget.
+ Các vấn đề hiệu suất, bộ nhớ, xử lý với Thread.
+ Sử dụng GPS, bản đồ, …
+ Công cụ test tự động trong Android.


Chủ đề tương tự: