Em đang làm thực tập chuyên ngành và phải viết về ứng dụng về lịch âm dương.
Các tiền bối nào đã từng làm thì giúp đỡ em với nhé...

Chủ đề tương tự: