sao màn hình game không vừa với điện thoại giả lập...bạn nào giúp mình với..
Line2012.rar