http://mobilepro.vn/mobilepro/index....-android-bai-5
Trong trang co demo bên dưới, mấy bạn cho mình hỏi mBoundService, mIsBound là gì v các bạn... Cám ơn.