Trang 1/4 123 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 36
Like Tree10Likes

Chủ đề: Lập trình Android cơ bản: Bài 3 ViewGroup và Custom Adapter


 1. #1
  Moderator Avatar của androidviet
  Tham gia
  Sep 2010
  Bài gửi
  2.076

  Lập trình Android cơ bản: Bài 3 ViewGroup và Custom Adapter

  Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo 1 custom ViewGroup, sử dụng ViewGroup này vào ListView, và cuối cùng là tạo 1 Option Menu. Đây cũng sẽ là bài cuối cùng mình viết về làm việc với View, các bài sau sẽ chuyển qua Intent và BroadCast Receiver.

  Custom ViewGroup
  ViewGroup thông thường chúng ta hay gặp là LinearLayout, Relative Layout. Xây dựng custom ViewGroup cho phép chúng ta tạo 1 tập các widget được sắp xếp theo ý muốn rồi đưa vào sử dụng.

  Yêu cầu: Xây dựng ứng dụng dạng To Do List: Cho phép nhập vào nội dung công việc và thời gian thực hiện công việc rồi đưa vào list công việc. Cho phép xóa các công việc khỏi list.

  B1: Khởi tạo project: File -> New -> Android Project
  Project name: Example 3
  Build Target: Chọn Android 1.5
  Application name: Example 3
  Package name: at.exam
  Create Activity: Example
  => Kích nút Finish.

  B2: Xây dựng custom view group trong XML. Đi tới reslayout tạo 1 file XML mới là list.xml. Gõ nội dung sau vào:
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="horizontal">
  <CheckBox
  android:id="@+id/check_work"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text=""
  android:paddingTop="45px"
  android:paddingRight="10px"
  />
  <LinearLayout
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical"
  >
  <TextView
  android:id="@+id/work_content"
  android:textSize="24px"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:lines="1"
  android:textColor="@color/work_color"
  />
  <TextView
  android:id="@+id/time_content"
  android:textSize="16px"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:lines="1"
  android:textColor="@color/time_color"
  />
  </LinearLayout>
  </LinearLayout>
  Custom ViewGroup của chúng ta ở đây khá đơn giản, đó là 1 LinearLayout chứa 2 thành phần: 1 CheckBox và 1 LinearLayout khác gồm 2 TextView để hiển thị nội dung công việc và thời gian.

  B3: Đã xong giao diện cho custom ViewGroup, chúng ta sẽ thiết kế giao diện cho chương trình trong main.xml. Ở đây mình dùng lại giao diện của Example 2 trong bài 2.
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
  <EditText
  android:id="@+id/work_enter"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:hint="@string/work_hint"
  android:lines="1"
  android:textSize="24px"
  />
  <LinearLayout
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="horizontal"
  >
  <TextView
  android:layout_width="50px"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/hour_edit"
  android:typeface="normal"
  android:textSize="15px"
  android:textStyle="bold"
  android:padding="5px"
  />
  <EditText
  android:id="@+id/hour_edit"
  android:layout_width="45px"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:hint="12"
  android:textColorHint="@color/hint_color"
  android:textSize="20px"
  android:gravity="center"
  android:padding="5px"
  android:numeric="integer"
  android:maxLength="2"
  />
  <TextView
  android:layout_width="65px"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/minute_edit"
  android:typeface="normal"
  android:textSize="15px"
  android:textStyle="bold"
  android:padding="5px"
  />
  <EditText
  android:id="@+id/minute_edit"
  android:layout_width="45px"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:hint="00"
  android:textColorHint="@color/hint_color"
  android:textSize="20px"
  android:gravity="center"
  android:padding="5px"
  android:numeric="integer"
  android:maxLength="2"
  />
  </LinearLayout>
  <Button
  android:id="@+id/button"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:gravity="center"
  android:text="@string/button_content"
  />
  <ListView
  android:id="@+id/list"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  />
  </LinearLayout>
  B4: Tạo file colors.xml trong resvalue:
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
  <color name="work_color">#ffffff</color>
  <color name="time_color">#cccccc</color>
  <color name="hint_color">#cccccc</color>
  </resources>
  work_color là màu của nội dung công việc trong list. time_color màu của thời gian công việc. hint_color màu của text hint (dòng hướng dẫn) các EditText.

  B5: Chỉnh sửa file strings.xml trong resvalue:
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
  <string name="app_name">Example 3</string>
  <string name="work_hint">Enter the work here</string>
  <string name="hour_edit">Hour</string>
  <string name="minute_edit">Minute</string>
  <string name="button_content">Add work</string>
  </resources>
  Nguồn : vietandroid


  Lần sửa cuối bởi androidviet; 05-09-10 lúc 11:18 AM
  c.geek.2011 likes this.

 2. #2
  Moderator Avatar của androidviet
  Tham gia
  Sep 2010
  Bài gửi
  2.076
  B6: Time to coding. Đi tới srcat.exam tạo một class mới là CustomViewGroup với nội dung sau:
  Mã:
  package at.exam;

  import android.content.Context;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.widget.CheckBox;
  import android.widget.LinearLayout;
  import android.widget.TextView;

  public class CustomViewGroup extends LinearLayout {
  public CheckBox cb;
  public TextView workContent;
  public TextView timeContent;
  public CustomViewGroup(Context context) {
  super(context);

  //Sử dụng LayoutInflater để gán giao diện trong list.xml cho class này
  LayoutInflater li = (LayoutInflater) this.getContext()
  .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE) ;
  li.inflate(R.layout.list, this, true);

  //Lấy về các View qua Id
  cb = (CheckBox) findViewById(R.id.check_work);
  workContent = (TextView) findViewById(R.id.work_content);
  timeContent = (TextView) findViewById(R.id.time_content);
  }
  }
  Đoạn code trên giúp ta định nghĩa giao diện của custom ViewGroup mới dựa trên file list.xml. Mọi người cũng có thể tạo giao diện bằng code, ko cần sử dụng XML nhưng sẽ phức tạp hơn và mình cũng ko giới thiệu ở đây.

  B7: Tạo 1 class Work cũng trong at.exam để thể hiện công việc:
  Mã:
  package at.exam;

  public class Work {
  private String workContent;
  private String timeContent;
  private boolean isChecked;

  public Work(String workContent, String timeContent) {
  this.workContent = workContent;
  this.timeContent = timeContent;
  isChecked = false;
  }

  public String getContent() {
  return workContent;
  }

  public String getTime() {
  return timeContent;
  }

  public void setChecked(boolean isChecked) {
  this.isChecked = isChecked;
  }

  public boolean isChecked() {
  return isChecked;
  }
  }
  Code rất đơn giản nên mình sẽ không chú thích nữa.

  B8: Chúng ta đã tạo xong custem ViewGroup, bây giờ chính là lúc sử dụng. Tạo 1 class mới tên là ListWorkApdapter trong at.exam:
  Mã:
  package at.exam;

  import java.util.ArrayList;
  import android.content.Context;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ArrayAdapter;
  import android.widget.CheckBox;
  import android.widget.CompoundButton;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.CompoundButton.OnCheckedChangeListe ner;

  public class ListWorkAdapter extends ArrayAdapter<Work>{
  ArrayList<Work> array;
  int resource;
  Context context;

  public ListWorkAdapter(Context context, int textViewResourceId,
  ArrayList<Work> objects) {
  super(context, textViewResourceId, objects);
  this.context = context;
  resource = textViewResourceId;
  array = objects;
  }

  //Phương thức xác định View mà Adapter hiển thị, ở đây chính là CustomViewGroup
  //Bắt buộc phải Override khi kế thừa từ ArrayAdapter

  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
  View workView = convertView;

  if (workView == null) {
  workView = new CustomViewGroup(getContext());
  }

  //Lấy về đối tượng Work hiện tại
  final Work work = array.get(position);

  if (work != null) {
  TextView workContent = ((CustomViewGroup) workView).workContent;
  TextView timeContent = ((CustomViewGroup) workView).timeContent;
  CheckBox checkWork = ((CustomViewGroup) workView).cb;

  //Set sự kiện khi đánh dấu vào checkbox trên list
  checkWork.setOnCheckedChangeListener(new OnCheckedChangeListener() {

  @Override
  public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView,
  boolean isChecked) {
  work.setChecked(isChecked);
  }
  });

  //Lấy về nội dung cho TextView và CheckBox dựa vào đối tượng Work hiện tại
  workContent.setText(work.getContent());
  timeContent.setText(work.getTime());
  checkWork.setChecked(work.isChecked());
  }
  return workView;
  }
  }
  ListWorkAdapter sẽ được sử dụng thay thế cho ArrayAdapter được bind với ListView. Thông thường ArrayAdapter chỉ cho hiển thị String bằng TextView, nhưng với việc kế thừa và override phương thức getView, ta có thể định nghĩa lại hiển thị cho các thành phần của ListView.


  Lần sửa cuối bởi sieuload; 21-10-11 lúc 05:23 PM

 3. #3
  Moderator Avatar của androidviet
  Tham gia
  Sep 2010
  Bài gửi
  2.076
  B9: Việc cuối cùng cần làm là viết lại Activity. Tới Example.java và chỉnh sửa theo nội dung sau:
  Mã:
  package at.exam;

  import java.util.ArrayList;

  import android.app.Activity;
  import android.app.AlertDialog;
  import android.content.DialogInterface;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.Menu;
  import android.view.MenuItem;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;
  import android.widget.ArrayAdapter;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.EditText;
  import android.widget.ListView;

  public class Example extends Activity {
  //Các hằng dùng cho tạo Option Menu
  private static final int DELETE_WORK = Menu.FIRST;
  private static final int ABOUT = Menu.FIRST + 2;

  ArrayList<Work> array;
  ListWorkAdapter arrayAdapter;
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);

  array = new ArrayList<Work>();
  arrayAdapter = new ListWorkAdapter(this,
  R.layout.list, array);

  final EditText workEnter = (EditText) findViewById(R.id.work_enter);
  final EditText hourEdit = (EditText) findViewById(R.id.hour_edit);
  final EditText minuteEdit = (EditText) findViewById(R.id.minute_edit);

  final Button button = (Button) findViewById(R.id.button);

  //Tạo list view cho danh sách công việc

  final ListView list = (ListView) findViewById(R.id.list);
  list.setAdapter(arrayAdapter);

  OnClickListener add = new OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
  if (workEnter.getText().toString().equals("") ||
  hourEdit.getText().toString().equals("") ||
  minuteEdit.getText().toString().equals("")) {
  AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(Example.this);
  builder.setTitle("Info missing");
  builder.setMessage("Please enter all information of the work");
  builder.setPositiveButton("Continue", new DialogInterface.OnClickListener() {
  public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
  // TODO Auto-generated method stub
  }
  });
  builder.show();
  }
  else {
  String workContent = workEnter.getText().toString();
  String timeContent = hourEdit.getText().toString() + ":"
  + minuteEdit.getText().toString();
  Work work = new Work(workContent, timeContent);
  array.add(0, work);
  arrayAdapter.notifyDataSetChanged();
  workEnter.setText("");
  hourEdit.setText("");
  minuteEdit.setText("");
  }
  }

  };

  button.setOnClickListener(add);
  }

  //Tạo Option Menu
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  super.onCreateOptionsMenu(menu);
  menu.add(0, DELETE_WORK, 0,"Delete" ).setIcon(android.R.drawable.ic_delete);
  menu.add(0, ABOUT, 0,"About" ).setIcon(android.R.drawable.ic_menu_info_details) ;
  return true;
  }

  //Xử lý sự kiện khi các option trong Option Menu được lựa chọn
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  switch (item.getItemId()) {
  case DELETE_WORK: {
  deleteCheckedWork();
  break;
  }
  case ABOUT: {
  AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
  builder.setTitle("VietAndroid");
  builder.setMessage("AUTHOR:" + "
  " + " Nguyen Anh Tuan" + "
  " + "SOURCE:" + "
  " + " diendan.vietandroid.com");
  builder.setPositiveButton("Close", new DialogInterface.OnClickListener() {
  public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
  }
  });
  builder.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_info) ;
  builder.show();
  break;
  }
  }
  return true;
  }

  private void deleteCheckedWork() {
  if (array.size() > 0) {
  for (int i = 0; i < array.size(); i++) {
  if (i > array.size()) {
  break;
  }
  if (array.get(i).isChecked()) {
  array.remove(i);
  arrayAdapter.notifyDataSetChanged();
  continue;
  }
  }
  }
  }
  }

  OK. Vậy là xong. Option Menu là menu ẩn chỉ hiện ra khi bạn nhấn nút Menu của điện thoại. Option Menu rất tiện trong việc đưa ra các tùy chỉnh, giống như khi bạn nhấn phím Esc khi đang chơi game trên PC vậy.

  Các bạn có thể lưu ý là thay vì sử dụng ArrayList<String> như trước mình đã thay bằng ArrayList<Work> và trong khởi tạo đối tượng arrayAdapter thì đối số thứ 2 là R.layout.list thay vì android.R.layout.simple_list_item_1, nghĩa là chúng ta đã sử dụng layout do mình tự tạo thay vì layout Android cung cấp sẵn cho hiển thị các thành phần của ListView.

  Nếu chạy thử, các bạn có thể thấy khi ta đánh dấu vào checkbox của 1 thành phần trong list, rồi nhấn Menu và chọn delete thì thành phần sẽ bị gỡ bỏ khỏi danh sách. 4. #4
  haha_hoho
  Guest Avatar của haha_hoho
  //Xử lý sự kiện khi các option trong Option Menu được lựa chọn
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  switch (item.getItemId()) {
  case DELETE_WORK: {
  deleteCheckedWork();
  break;
  }
  cho mình hỏi hàm deleteCheckedWork() ở đâu có zậy??? mình đánh vô bị lỗi. >< 5. #5
  Thành Viên Sao Cấp 1 Avatar của vietdroid
  Tham gia
  Sep 2010
  Bài gửi
  1.913
  Quote Nguyên văn bởi haha_hoho Xem bài viết
  cho mình hỏi hàm deleteCheckedWork() ở đâu có zậy??? mình đánh vô bị lỗi. ><
  Nhìn đoạn code hàm cuối cùng !


  haha_hoho likes this.

 6. #6
  haha_hoho
  Guest Avatar của haha_hoho
  Quote Nguyên văn bởi vietdroid Xem bài viết
  Nhìn đoạn code hàm cuối cùng !
  sr! ko đọc kĩ ^^ 7. #7
  haha_hoho
  Guest Avatar của haha_hoho
  mình muốn kiểm tra trong cái text hour, nếu nhập lớn hơn 24 thì cho bằng 24 luôn, thì phải dùng sự kiện gì zậy bạn? 8. #8
  Super Moderator Avatar của sieuload
  Tham gia
  Aug 2010
  Bài gửi
  11.830
  Quote Nguyên văn bởi haha_hoho Xem bài viết
  mình muốn kiểm tra trong cái text hour, nếu nhập lớn hơn 24 thì cho bằng 24 luôn, thì phải dùng sự kiện gì zậy bạn?
  Dùng hàm nếu if đó bạn. Đơn giản mà.

  Ví dụ:
  if(txt>24){
  txt=24;
  }
 9. #9
  haha_hoho
  Guest Avatar của haha_hoho
  Quote Nguyên văn bởi sieuload Xem bài viết
  Dùng hàm nếu if đó bạn. Đơn giản mà.

  Ví dụ:
  if(txt>24){
  txt=24;
  }
  nhưng viết trong sự kiện nào. VD: trong C# thì mình viết trong sự kiện text_changed hoặc text_changing.
  đối với bài này, phải viết ở đâu? mình thử viết trực tiếp trên Activity (class ở B9):
  final EditText workEnter = (EditText) findViewById(R.id.work_enter);
  final EditText hourEdit = (EditText) findViewById(R.id.hour_edit);
  final EditText minuteEdit = (EditText) findViewById(R.id.minute_edit);

  if(Integer.parseInt(hourEdit.getText().toString()) >24)
  hourEdit.getText().toString()="24"
  // dòng báo lỗi;
  nhưng nó báo lỗi The left-hand side of an assignment must be a variable. Phải sửa làm sao? 10. #10
  Moderator Avatar của androidviet
  Tham gia
  Sep 2010
  Bài gửi
  2.076
  Quote Nguyên văn bởi haha_hoho Xem bài viết
  nhưng viết trong sự kiện nào. VD: trong C# thì mình viết trong sự kiện text_changed hoặc text_changing.
  đối với bài này, phải viết ở đâu? mình thử viết trực tiếp trên Activity (class ở B9):
  nhưng nó báo lỗi The left-hand side of an assignment must be a variable. Phải sửa làm sao?
  Bạn phải tạo 1 biến final phía trên gắn giá trị cho txt box mà bạn cần chỉnh. Khi bạn thử hiện sự kiện nào thì gắn nó vào thế là xong. Ví dụ khi bạn nhấn vào sự kiện click button thì sẽ thực thi hay click vào hình ảnh sẽ thực thi ...Trang 1/4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •