Em tạo 1 giao diện để nhập họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Em muốn khi bấm gửi thì sẽ gửi đến số điện thoại mình vừa nhập ở trên về họ tên và địa chỉ mình nhập. Anh chị giúp em với ạ