Mình đang làm đề tài giao tiếp Bluetooth với máy tính và dùng dt android làm chuột không dây.Dùng cảm biến gia tốc để di chuyển chuột.Ai có làm qua rồi xin giúp đỡ

Chủ đề tương tự: