mình muốn làm 1 app hẹn giờ tắt ứng dụng đang chạy, có thể tắt tất cả hoặc chọn tắt 1 trong các ứng dụng đang chạy, hướng dẫn cho mình vài code để hẹn giờ và code để tắt với. xin cảm ơn bạn